Siuntion ka­tu­jen­kun­nos­sa­pi­to

Vastaamme kunnan alueella, kunnan hoidossa olevien katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta. 

Ota yhteyttä jos huomaat kunnostustarpeen!


Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehenmäen, Bäcksintien ja Kirkkotien, 

sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta.

Yksityiset tiekunnat vastaavat hoidossaan olevista yksityisteistä. 

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat ja kevyenliikenteen väylät on jaettu kahteen kun­nos­sa­pi­to­luok­kaan. 

Kadut hoidetaan kun­nos­sa­pi­to­luo­ki­tuk­sen mukaisessa kiireellisyys-järjestyksessä.


Vi ansvarar för underhållet av de kommunalt upprätthållda gatorna och lättrafiklederna i kommunen. 

Ta kontakt ifall du märker behov för underhåll!

 

NTM-centralen i Nyland svarar för underhållet av bl.a. Sjundeåvägen, Svidjavägen, Lappersvägen, 

Länsmansbacken, Bäcksvägen och Kyrkovägen samt de gång- och cykelleder som finns längs dem.

Enskilda väglag svarar för underhållet av de egna enskilda vägarna.


Enligt vägens betydelse för trafiken har körbanor och leder för gång- och cykeltrafik delats in i två underhållsklasser. 

Gatorna underhålls i prio­ri­te­ring­sord­ning enligt underhållsklasserna.